Бид таны үл хөдлөх хөрөнгийг дараахи байдлаар сурталчилна

  1. DBS Телевизээр дүрс, текстэн танилцуулга. Мөн туузан зар хэлбэрээр.
  2. ЛХА Телевизээр баннер танилцуулга. Мөн туузан зар хэлбэрээр.
  3. "Дархан Зууч" төвийн сонин
  4. www.darkhanzuuch.mn
  5. Дархан хотын FM 106 
  6. Байрлах хаяг: Хуучин Дархан, Биржийн эсрэг талд "Хилэнц Pub" ажлын байранд.